Neuro Linguistic Programing


אני רוצה להיות הגרסה הטובה שלי, רוצה שיפור באיכות החיים והגעה למטרות.

על קצה המזלג

ניורו לינגויסטיק פרוגרמינג NLP היא שיטה שפותחה במאה הקודמת על בסיס תצפיות ובנית מודלים של טיפול על בסיס המטפלים הטובים בתחום.

השיטה נוגעת בתת מודע, ומאפשרת שינוי הרגלים ואימוץ פרדיגמות חדשות בעזרת ניתוב ובנית מסלולי נוירונים בעזרת דיבור ודימיון מודרך

השיטה מתאימה לכל אדם אך כדאי לזכור שיש התמחויות, בילדים בנערים במבוגרים. לא כל מטפל יכול לטפל בכל אחד.

השיטה היא מתחום הפסיכולוגיה החיובית, אם כבר אתם בתהליך כדאי לבדוק ולתאם בין המטפלים כדי למנוע עבודה מנוגדת או מקבילה.

השיטה אינה המצאה כי אם מחקר שנעשה על ידי ריצרד בנדלר' וגון גרינדר, שחקרו את עבודתם של המטפלים הטובים באותה התקופה. חקרו אותם ואת התהליכים שהעבירו ויצרו מודלינג של תהליך דומה לפי התצפיות שביצעו. ב1975 יצא לאור ספרם הראשון ״ The Structure of Magic

מילטון אריקסון, רוברט דילטס ווירגינה סאטיר הם אותם שלושת המטפלים המיוחדים בעליי ההישגים המדהימים שעל בסיס תצפיות עליהם נבנה ה NLP

רוצה לדבר עם מרצה ומאמנת NLP?

מתוך הקוד האתי של לשכת ה NLP בישראל

Neuro Linguisc Programming – NLP, הוא תחום החוקר כיצד אנשים מצליחים בהשגת מטרותיהם, מהם המשאבים הדרושים להם וכיצד להמשיך להעצים את יכולותיהם לטובת השגת התוצאות הרצויות להם. התחום חוקר את מבנה החוויה הסובייקטיבית והתקשורת הבין-אישית.

NLP מהווה גישה ומתודולוגיה המותירות אחריהן שובל של טכניקות. הגישה – סקרנות, חקירה, גילוי ומוכנות לבחון מחדש את השקפותינו. המתודולוגיה – דיגום אנשים המגיעים לתוצאות יוצאות דופן. הטכניקות – דפוסים להשפעה תוך-אישית ובין-אישית שהם תוצר של החקירה והדיגום.

אנו מגדירים NLP באופן זה ומבחינים בין ה-NLP לבין יישומיו של התחום בידי אנשים שונים על פי בחירתם. בעוד כל אדם חופשי ליישם NLP בכל דרך שיחפוץ, יישומיו אלה אינם מגדירים את התחום. אנו מבחינים ומפרידים בין יישומי ה-NLP למהותו כתחום מקצועי ולא מגדירים מחדש את

ה-NLP באמצעות יישומיו השונים בידי אלו שאינם עוסקים בו באופן המקצועי.

אנו מחויבים לערכי הליבה של לשכת ה-NLP הישראלית

● התפתחות מקצועית ואישית – שאיפה למצוינות – צמיחה מתוך שאיפה להיות מנחים בשיעור קומה וברמה הגבוהה ביותר.

● אחריות חברתית – עשיה חברתית, מודעות להשפעה שיש למנחים ולמונחים על החברה וכן שקילת טובת הציבור והחברה.

● שיתופי פעולה – יכולת לעבוד יחד. כיבוד מומחיות. ● יושרה – פתיחות וכנות, הגינות וכבוד, עשייה על פי כללי האתיקה. ● ענווה – הכרה בגבולות היכולת מתוך מודעות ואחריות מקצועית. ● שמירה על החוק – שמירה על קיום חוקי המדינה בחיים המקצועיים והפרטיים. ● מחויבות לאתיקה – יישום האתיקה בכל הממשקים המקצועיים ויצירת מרחב בטוח לכל

בעלי העניין. פיתוח "תבונה אתית" – הבנה ויכולת יישום שיטתי של האתיקה וכלליה, תהליכי רפלקציה, למידה, התמודדות עם דילמות אתיות וקבלת החלטות אתיות.